Uruchomienie cURL na WebServ’erze

cURL jest domyślnie wyłączony na WebServerze. Aby go uruchomić należy:

1. Odpalić edycję pliku php.ini (z menu WebServ Ustawienia->PHP i z listy rozwijanej Edycja plików konfiguracyjnych wybieramy php.ini)

2. Znaleźć i odkomentować linijkę
;extension=php_curl.dll
Po zmianie linijka powinna wyglądać tak
extension=php_curl.dll

3. Zapisać zmiany i zrestartować WebServ

Często po takiej zmianie występuje problem z bibliotekami .dll. W takim przypadku w katalogu z WebServ znajdujemy dwie biblioteki:
ssleay32.dll (zazwyczaj lokalizacja wygląda tak C:/Program Files/WebServ/php/ssleay32.dll)
libeay32.dll (zazwyczaj lokalizacja wygląda tak C:/Program Files/WebServ/php/libeay32.dll).

Następnie obydwie biblioteki kopiujemy do głównego katalogu Windowsa, np C:/Windows.
Restartujemy WebServ – powinno już działać.

Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted

Kiedy używamy lokalnego serwera często pojawiają się problemy z pamięcią.

Bez odpowiedniej konfiguracji często niektóre skrypty po prostu nie działają.

Jednym z częstych błędów jest przekroczenie dopuszczalnego rozmiaru pamięci. Przykładowy błąd “Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted” pojawi się w momencie, gdy skrypt próbuje wykorzystać więcej pamięci niż zostało przydzielone (w tym przypadku 8MB).

Rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste. Wyłączamy nasz lokalny serwer. Następnie odnajdujemy plik php.ini (c:/Windows/php.ini). Edytujemy jego treść. W linijce zawierającej

memory_limit =

zmieniamy przydzielony limit pamięci. Standardowo ustawiony limit wynosi 8M. Możemy go zmienić na np. 16M.

Po wprowadzeniu zmian zapisujemy je i powtórnie uruchamiamy serwer.

Odradzam edycję pliku przed wyłączaniem serwera (w wielu poradnikach można znaleźć info o tym żeby po wyedytowaniu pliku php.ini po prostu zrestartować serwer) – może to powodować jego zawieszanie i niestabilną pracę.

Po restarcie środowiska odświeżamy stronę. Jeżeli przydzieliliśmy odpowiednio dużo pamięci błąd nie powinien się już pojawić.