Błąd – Nie można utworzyć katalogu uploads/ w Wordpress

Po zmianie katalogu instalacyjnego Wordpressa lub przenosinach na inny serwer często pojawiają się problemy konfiguracyjne. Jednym z nich jest błąd uploadu mediów.
bladupload

Przykładowa treść błędu: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2014/03”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Aby go wyeliminować należy poprawnie skonfigurować parametr “upload_path” z kolumny “option_name” w tabeli “wp_options”. Należy się upewnić, iż w kolumnie “option_value” podana jest aktualna ścieżka bezwzględna do katalogu uploadu.

Wordpress wycina iframe

Problem z usuwaniem iframe przez Wordpressa jest powszechnie znany. Dla przykładu: wstawiamy w tekście posta film z YouTube osadzony właśnie w iframe. Po przejściu z zakładki widoku wizualnego do html cały kod iframe jest wycinany. Po zapisaniu posta lub powrocie do edytora wizualnego i zapisaniu niestety tracimy wstawiony film.

Rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste. Wystarczy w pliku functions.php, w głównym katalogu naszego templata dodać poniższą funkcję.

function mytheme_tinymce_config($init) {
$valid_iframe = 'iframe[id|class|title|style|align|frameborder|height|longdesc|marginheight| marginwidth|name|scrolling|src|width]';
if (isset($init['extended_valid_elements'])) {
$init['extended_valid_elements'] .= ',' . $valid_iframe;
} else {
$init['extended_valid_elements'] = $valid_iframe;
}
return $init;
}
add_filter('tiny_mce_before_init', 'mytheme_tinymce_config');